Acil ve Cerrahi Operasyonlar

Acil durumlarda gelen hastalarımıza uyguladığımız ayrıntılı muayene ve tetkik yöntemlerimizle ,hızlı bir biçimde doğru teşhise ulaşarak hastalıkları akut dönemdeyken en iyi bir şekilde tedavi ediyoruz.

Kliniğimizde ;
Sindirim ve Solunum Sistemi hastalıkları , Üriner ve Jinekolojik hastalıklar, Deri , Göz , Kulak , İç-Dış Paraziter hastalıklar,Ani ve Acil müdehalede bulunulması gereken durumlarda tedavi ve teşhis yapmaktayız.